Joulukauden 2010 kuulumiset

 


Joulu Suomen toiminta laajeni joulukaudella 2010. Ennen joulua osa Joulu Suomen joulupukkipalvelun listoilla olevista parhaista joulupukeista esiintyi mm. yritysten joulutapahtumissa, marketeissa, vanhustenkodissa ja muissa hoitokodeissa, päiväkodissa ja yritysten pikkujouluissa. Vierailuja ennen joulua teki joulukaudella neljä eri joulupukkia mm. pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla, Tampereella, Turun seudulla ja Kouvolassa.

Joulu Suomi aloitti joulukaudella myös uudenlaista toimintaa. Tarinapainotteisia Joulupukin kirjeitä tilattiin ennen jouluaattoa eri puolille Suomea. Joulupukilta kysyttiin myös kuulumisia tekstiviestitse ennen joulua Joulupukin tekstiviestipalvelun kautta.

Jouluaaton joulupukkipalvelulle ominaista on haasteellisuus järjestää yhtenä päivänä vuodessa tapahtuva suurempi toiminta, jossa mukana olevat joulupukit työskentelevät yleensä Joulu Suomen palveluksessa vain yhtenä päivänä vuodessa. Ammattimaista rutiinia toimintaan ei näin pääse syntymään joulupukeille samalla tapaa kuin ympärivuotisessa toiminnassa olisi mahdollista. Jouluaatto on Suomessa perinteisesti perheen tai sukulaisten kesken vietettävä juhla- ja lomapäivä, mikä myös vähentää sitä joukkoa, josta Joulu Suomi poimii joulupukkikanditaattinsa. Jouluaaton toiminnan erityishaasteista johtuen Joulu Suomella onkin erityiset tilausehtonsa koskien joulupukkivierailuja jouluaattoisin 24.joulukuuta. Tilausehtojen selkeydellä ja tiukkuudella pyritään turvaamaan Joulu Suomen joulupukkipalvelun jatkuminen asiakaskuntamme tyytyväisen enemmistön hyväksi tilanteissa, joissa kohtaisimme suurempia haasteita mm. mahdollisten suurilukuisten sairastapauspoissaolojen ja mahdollisen jouluaaton huonon ajokelin suhteen.

Copyright 2019 Joulu Suomi

 
Tehty Macilla

Joulu Suomi

Youtubessa:

Joulu Suomen ensimmäisen toimintavuoden 2009 paikoittaisten ongelmien opettamana jouluaattoon 2010 varauduttiin monin tavoin paremmin, mikä johti kokonaisuutena kiitettävällä tavalla onnistuneeseen lopputulokseen. Joulupukkien määrä kasvoi yli kolmeenkymmeneen joulupukkiin, joista pari saatiin mukaan henkilöstövuokrausyrityksen kautta. Joulupukit vierailivat jouluaattona sadoissa suomalaiskodeissa vieden joulutervehdyksen tuhansille suomalaisille 24.12.2010. Joulu Suomen asiakkaiden määrä jouluaattona 2010 kasvoi noin 30% vuoden 2009 jouluaattoon nähden.

Joulu Suomen toimintapaikkakuntien määrä kasvoi jouluaattona 2010. Virallisia toimintapaikkakuntia olivat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Tampere ja Turku sekä uusina paikkakuntina Hämeenlinna, Hyvinkää ja Valkeakoski. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella tehtiin joillakin toimintapaikkakunnilla, kuten Turun ja Tampereen seudulla vierailuja myös naapuripaikkakuntien alueille, jotka sijaitsivat toiminta-alueiden rajamailla ja tämän kautta Joulu Suomen joulupukit tulivat vierailleeksi jouluaattona 2010 yhteensä 20 eri paikkakunnalla.

Edellisen joulun jälkeen organisointia ja aikataulutuksia oli kehitetty. Uusi systeemi, jossa asiakkaat tekivät varauksen kahden tunnin haarukkaan ja heille ilmoitettiin myöhemmin tilausten tultua sisään ja reitityksen jälkeen joulupukin tarkempi tuloaika, toimi hyvin. Aikataulut pitivät tarkasti tai melko tarkasti noin 99%:ssa joulupukkivierailuista.

Kova pakkanen oli jouluaaton 2010 ominaisin haaste. Kolmella joulupukilla autot sammuivat joko lähtömetreillä tai myöhemmin jouluaaton aikana. Joulupukit osoittivat vastoinkäymisissään urhoollista sissihenkeä ja saivat järjestettyä käyttöönsä vara-auton tai muulla tavoin pääsivät jatkamaan matkaa. Turun seudulla erään joulupukin auto luisui lumisella tiellä ojaan, mutta naapuri tuli vetämään joulupukin auton ojasta pois. Myös muita yksittäisiä kommelluksia jouluaaton aikana tapahtui.

Vuoden 2011 joulukaudelle tähdätään innokkaalla joulumielellä. Jouluaattona 2011 pyritään kasvattamaan joulupukkien määrää n. 50 joulupukkiin ja ottamaan toiminta-alueeseen mukaan jälleen uusia kaupunkeja. Myös jouluaattopukkien tilausjärjestelmää pyritään kehittämään siten, että tilaukset on mahdollista tehdä kokonaan tai vaihtoehtoisesti internetissä, mikä helpottaisi asiakkaiden tilausprosessia erityisesti niinä ruuhka-aikoina, jolloin Joulu Suomen tilauspuhelimilla on tapana ruuhkautua.

Kiitos jouluaatosta 2010 hyville asiakkaillemme ja ahkerille joulupukeillemme!